Panduan Pengguna / User guide

Kaedah Pendaftaran Dalam Talian

 1. Sambungkan computer riba atau talipon pintar ke jaringan Pusat Internet or WK Wifi.
 2. Halaman Pendaftaran akan muncul di dalam pelayar anda apabila anda melayari mana mana laman web.
 3. Klik pada pautan “Pendaftaran”.
 4. Klik pada pautan “User registration”. Masukkan maklumat peribadi anda dan klik “simpan”.
 5. Anda perlu mengimbas kad pengenalan (K/P) anda dan emel ke support@celcom1cbc.com untuk pengesahan. Anda boleh menggunakan perkhidmatan WiFi hanya untuk 30 minit sahaja setiap hari sebelum pengesahan.
 6. Tiada had masa yang dikenakan selepas pengesahan dibuat.

Log Masuk

 1. Sambungkan computer riba atau talipon pintar ke jaringan Pusat Internet or WK Wifi.
 2. Lancarkan pelayar web dan anda akan terhubung dengan halaman log masuk. Masukkan nombor kad penganalan and kata laluan anda. Sekiranya halaman web lalai anda telah ditetapkan kepada “About: blank”, anda perlu memasukkan alamat web yang sah (e.g. http://www.google.com) untuk dihubungkan kepada halaman log masuk. Jika anda mempunyai masaalah untuk mendapatkan halaman log masuk, sila cuba lumpuhkan tetapan proksi dan tukarkan kepada DHCP untuk tetapan IP.”

Terlupa Kata Laluan Wifi

 1. Klik pada pautan “Terlupa Kata Laluan”
 2. Masukkan nombor K/P anda dan klik “simpan”
 3. Sistem kami akan menghantar Kata Laluan melalui emel yang telah anda daftar didalam sistem.

Sokongan

Sila hubungi talian bantuan 03-79411234 atau hantar emel kepada support@celcom1cbc.com untuk pertolongan lanjut.


Online Registration Procedures

 1. Connect your notebook or smart phone to the Pusat Internet or WK WiFi network.
 2. A landing page will appear in your browser when you go to any website.
 3. Click the link "Registration". Read the "User Guide".
 4. Click the link "User Registration". Enter your personal information and submit the form.
 5. You need to scan your IC and email it to support@celcom1cbc.com for verification. You can only use the WiFi service for 30 minutes daily before verification.
 6. There will be no daily time limit after verification.

Login

 1. Connect your notebook or smart phone to the Pusat Internet or WK WiFi network.
 2. Launch your browser and you will be redirected to a login page. Then enter your IC and password. If your default web page is set to 'About: blank'. you need to enter a valid web address (e.g. http://www.google.com) to get to login page. If you have any problem getting to the login page, please disable any proxy setting and change to DHCP for the IP setting.

Forgot WiFi Password

 1. Click the link "Forgot WiFi Password"
 2. Enter your IC number and submit the form.
 3. The system will email the password to the email you registered in the system.

Support

Please call our helpdesk 03-79411234 or send email to support@celcom1cbc.com for any further assistance.